Tečaj za trenerje tenisa B

TRENER TENISA B  (STROKOVNI DELAVEC 2, 2. STOPNJA)

 

SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

1. IME PROGRAMA

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa. V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za naziv: TRENER TENISA B.

 

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE

Temeljni cilji so usposobiti strokovne delavce na področju tenisa za pedagoško delo s posamezniki in skupinami mladih igralcev z visokimi tekmovalnimi cilji; delo z mladimi igralci-kamiv tekmovalnih programih v teniških društvih, centrih in drugih organizacijah.Temljne kompetence trenerja tenisa B so delovanje na področju treniranja, tekmovanj, organizacije in vzgoje naprednejših igralcev s tekmovalnimi cilji (U16, U18; ITN3-1). Na posameznem področju delovanja trener načrtuje, organizira, izvaja in nadzira trening.Trener je sposoben poiskati in izvesti strateško kreativno rešitev za konkretne praktične probleme na posameznem področju treniranja; ob upoštevanju metod in orodij primernih za to področje. Trener kaže sposobnost prenosa teoretičnih in praktičnih znanj pri reševanju problemov ter uspešno argumentira in zagovarja izbrane rešitve.

 

Program zagotavlja naslednje specifične kompetence:

 • Trener je sposoben oblikovati načrt za trenažno enoto, ki je zasnovana na znanstvenih temeljih ter vključuje cilje in vsebine trenažne enote ter potrebne rekvizite,
 • Trener je sposoben organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit vsestranski razvoj teniških in športnih veščin igralcev-k,
 • Trener je sposoben izvesti trenežno enoto tako, da upošteva temeljna načela treniranja tenisa, taktike in tehnike tenisa, teorije in metodike športnega treniranja in psihologije v športu,
 • Trener je sposoben učinkovito nadzorovati trenažne učinke igralcev-k.

 

3. OBSEG USPOSABLJANJA

Obseg usposabljanja je 90 ur – 6 KT.

 

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa ima skupna predavanja pri splošnih predmetih, in sicer, za sorodne športne panoge (pr. namizni tenis, badminton, squash).

 

5. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno vključevanje programa je predvideno v okviru programov, ki jih izvaja mednarodna teniška zveza, evropska teniška zveza in programi, ki se izvajajo v drugih državah (Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina).

 

6. NOSILEC PROGRAMA USPOSABLJANJA

Nosilec programa usposabljanja je Teniška zveza Slovenije, Trenerska organizacija TZS.

 

7. PREDLAGATELJ IN SESTAVLJAVEC PROGRAMA

Predlagatelj programa usposabljanje je Trenerska organizacija TZS. Program usposabljanja je sestavil dr. Aleš Filipčič, ki je tudi vodja programa usposabljanja.

 

8. IZVAJALEC PROGRAMA USPOSABLJANJA VODJA IN NOSILCI PREDMETOV

Izvajalec programa usposabljanja je Trenerska organizacija TZS. Vodja usposabljanja je dr. Aleš Filipčič, predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport, mednarodni tutor in izvajalec mednarodnih programov usposabljanj. Nosilci predmetov so:

 

Nosilec predmeta in naziv

Predmet

Število ur

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Splošne vsebine

5

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Taktika tenisa

18

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Osnove teorije in metodike športnega treniranja

15

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Treniranje tenisa

15

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Biomehanika in tehnika tenisa

20

Dr. Matej Tušak, dipl.psih.

Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu

11

Aleš Šporn, prof.šp.vzg.

Treniranje tenisa - izpit

6

 

9. OSTALI IZVAJALCI PROGRAMA USPOSABLJANA

Ostali izvajalci programa usposabljanja so za področje, ki ga imajo opredeljenega v študijskem programu, tudi Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta v Mariboru in Kopru. Program usposabljanja mora biti enak s programom nacionalne panožne športne zveze, ki ga je predhodno potrdil Strokovni svet RS za šport. Udeleženci teh usposabljanj so lahko izključno študenti omenjenih visokošolskih in univerzitetnih programov.

 

10. MNENJE OKS, ZŠZ IN FŠ O PROGRAMU

Izvajalec programa je pridobil mnenja OKS, ZŠZ in FŠ. Pri oblikovanju programa je sestavljavec upošteval veljavna Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (19.11.2013), Framework of tennis coaching qualifications - curriculum building (2007) in strategije tujih teniških zvez pri razvoju usposabljanj teniških trenerjev.

 

11. PREDVIDENI OBSEG VPISA

Tečaj bo izveden, če se bo na program prijavilo od 25 do 30 kandidatov.

 

12. UPORABA APLIKACIJE E-ŠPORT

Pri organizaciji, izvedbi in administriranju programa usposabljanja se uporablja aplikacija E-šport.

PREDMETNIK

1. ŠTEVILO PREDMETOV

Urnik, razporeditev ur na igrišču in predavalnici ter dnevna obremenitev kandidata.

 

DAN

URE –PREDAVALNICA

URE – IGRIŠČE

TOTAL

1 – petek

6

0

6

2 – sobota

2

8

10

3 – nedelja

6

4

10

4 – petek

2

7

9

5 – sobota

6

4

10

6 – nedelja

0

9

9

7 – petek

6

4

10

8 – sobota

4

6

10

9 – nedelja

4

6

10

10 - sobota

3

3

6

TOTAL

39

51

90

 

Število predmetov, teme predavanj, vsebine in reference, vrsta, trajanje in predavatelj so navedeni v nadaljevanju:

 

DAN 1 (6 ur)        

Predavalnica: 6 ure  Teniško igrišče: 0 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

14.00-14.45

Splošne vsebine

Uvodna predstavitev (Uvod v tečaj za trenerje tenisa B, predstavitev programa, urnika, predavateljev, kandidatov, izpitnih obveznosti, pravil obnašanja)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

15.00-16.30

Taktika tenisa

Uvod v teniško taktiko (taktika za naprednejše igralce)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

16.45-17.45

Taktika tenisa

Taktični koncepti in 5 igralnih situacij (10 taktičnih konceptov, taktika vrhunskih teniških igralcev)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

18.00-18.45

Taktika tenisa

Analiza in notacija tekme (notacija in “match charting”)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

 

DAN 2 (10 ur)     

Predavalnica: 2 uri  Teniško igrišče: 8 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-12.30

Taktika tenisa

Igralni stili & Taktika tenisa na različnih podlagah & Različni nivoji igre & Razvoj igralnih vzorcev za naprednješe igralce & Posebnosti ženskega tenisa

Igrišče

180’

A.Filipčič

I.Božič

14.00-17.00

Taktika tenisa

Taktika dvojic za naprednejše igralce

Predavalnica

Igrišče

180’

A.Filipčič

17.15-18.45

Taktika tenisa

Teniški trening s taktičnimi cilji – delo z naprednejšimi igralci

Igrišče

90’

A.Filipčič

I.Božič

 

DAN 3 (10 ur)

Predavalnica: 6 ure  Teniško igrišče: 4 ure

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Biomehanika in tehnika tenisa

Uvod v biomehaniko in tehniko tenisa za naprednejše igralce

Predavalnica

90’

A.Filipčič

10.15-11.45

Biomehanika in tehnika tenisa

Modeli in metode analize udarcev in razvoja udarcev

Predavalnica

90’

A.Filipčič

12.00-13.30

Biomehanika in tehnika tenisa

Analiza tehnike z vidika ustvarjanja hitrosti – servis

Predavalnica

90’

A.Filipčič

15.00-18.00

Biomehanika in tehnika tenisa

Teniški trening s tehničnimi cilji – delo z naprednejšimi igralci

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 4 (9 ur)        

Predavalnica: 2 uri  Teniško igrišče: 7 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.45

Taktika tenisa

Analiza in notacija tekme (analiza dvoboja posameznikov)

Igrišče

135’

A.Filipčič

11.00-12.30

Biomehanika in tehnika tenisa

Analiza tehnike z vidika ustvarjanja hitrosti – servis

Igrišče

90’

A.Filipčič

12.45-14.15

Biomehanika in tehnika tenisa

Analiza tehnike z vidika ustvarjanja hitrosti – forhend

Igrišče

90’

A.Filipčič

16.00-17.30

Biomehanika in tehnika tenisa

Analiza tehnike z vidika ustvarjanja hitrosti – udarci pri mreži

Predavalnica

90’

A.Filipčič

 

DAN 5 (10 ur)

Predavalnica: 6 ur  Teniško igrišče: 4 ure

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

15.30-17.00

Biomehanika in tehnika tenisa

Kvantitativna in kvalitativna analiza tehnike

Igrišče

90’

A.Filipčič

17.15-18.45

Biomehanika in tehnika tenisa

Analiza teniških gibanj in oprema

Igrišče

90’

A.Filipčič

08.30-10.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Uvod v psihološki trening

Predavalnica

90’

M.Tušak

10.15-14.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Psihološke sposobnosti in veščine

Predavalnica

180’

M.Tušak

 

DAN 6 (9 ur)        

Predavalnica: 0 ur  Teniško igrišče: 9 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-11.30

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Psihološka analiza tekme (charting/player profiling)

Igrišče

135’

M.Tušak

A.Filipčič

11.45-13.15

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Psihološke metode in vaje

Igrišče

90’

M.Tušak

A.Filipčič

15.00-15.45

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Demonstracija teniškega treninga s psihološkimi cilji

Igrišče

45’

M.Tušak

A.Filipčič

16.00-19.00

Treniranje tenisa

Teniški trening s psihološkimi cilji – delo z naprednejšimi igralci

Igrišče

180’

M.Tušak

A.Filipčič

 

DAN 7 (10 ur)     

Predavalnica: 6 ur  Teniško igrišče: 4 ure

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Osnove športnega treniranja in uspešnost v tenisu

Predavalnica

90’

A.Filipčič

10.15-13.15

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Teniški trening (uvod, motorično učenje, treniranje)

Predavalnica

180’

A.Filipčič

15.00-18.00

Treniranje tenisa

Teniški trening s psihološkimi cilji – delo z naprednejšimi igralci

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 8 (10 ur)     

Predavalnica: 4 ur  Teniško igrišče: 6 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Splošne vsebine

Športna prehrana mladi teniških igralcev

Predavalnica

90’

V.Hadžić

10.15-11.45

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Teniški trening (vloga trenerja & igralca, cilji, elementi, vrste...)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

12.15-14.30

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Teniški trening (vloga trenerja & igralca, cilji, elementi, vrste...)

Igrišče

135’

A.Filipčič

16.00-18.15

Treniranje tenisa

Teniški trening glede na različne cilje – delo z naprednejšimi igralci

Igrišče

135’

A.Filipčič

 

DAN 9 (10 ur)     

Predavalnica: 4 ure  Teniško igrišče: 6 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-09.15

Splošne vsebine

Šport in etika

Predavalnica

90’

V.Krevsel

09.30-10.15

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Obremenitev in treniranje

Predavalnica

45’

A.Filipčič

10.30-12.00

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Nadzor kakovosti in določanje obremenitve med teniškim treningom

Predavalnica

45’

A.Filipčič

12.30-14.00

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Nadzor kakovosti in določanje obremenitve med teniškim treningom

Igrišče

90’

A.Filipčič

15.30-18.30

Treniranje tenisa

Teniški trening s psihološkimi cilji – delo z naprednejšimi igralci

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 10 (6 ur)

Predavalnica: 3 ure  Teniško igrišče: 3 ure

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

09.00-11.15

Treniranje tenisa - izpit

30’, 1 igrišče, taktično-tehničen-psihološki cilj, 2 igralca

Igrišče

135'

A.Šporn

14.00-16.15 Treniranje tenisa - izpit

60 vprašanj (30 zaprtega, 30 odprtega tipa)

Predavalnica

135’

A.Šporn

 

2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA

Pri predmetih je predvidena vertikalna nadgradnja. Vertikalno se program navezuje na višji program, horizontalno pa na programe stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS, domače in mednarodne teniške organizacije.

 

3. ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURE

 1. Filipčič A.: Tenis – Tehnika in taktika, FŠ, 2000,
 2. Filipčič A.: Tenis – Organizacijske oblike, FŠ, 2000,
 3. Filipčič A. T. Filipčič.: Tenis – Učenje, Ljubljana, FŠ, 2003,
 4. Filipčič, A.: Tenis – Treniranje, Ljubljana, FŠ, 2010,
 5. Filipčič, A., Čoh, M., Završki, S.: Teniška motorika – dvd, Ljubljana, FŠ, 2007,
 6. Filipčič, A.: Predavanja za trenerje tenisa B, Ljubljana, 2015,
 7. ITF: ITF Priročnik za teniške trenerje, Ljubljana, TZS, 2010,
 8. ITF: ITF Razvoj teniške tehnike, Ljubljana, TZS, 2015,
 9. Kondrič, M., Filipčič, A. Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia,Toronto,  Sport Books Publisher, 2009.

Pogoji za vpis

Kandidati mora imeti naziv trener tenisa C. Imeti mora vsaj eno (1) letne trenerske (športno pedagoške) izkušnje z naprednejšimi igralci-kami ali štiri (4) letne tekmovalne izkušnje. Za praktični del tečaja mora kandidat zagotoviti prisotnost igralca-ke z ustreznimi teniškimi kompetencami, ki jih natančno opredeli vodja tečaja. Pred tečajem mora opraviti začetno preverjanje teoretičnega znanja.

Pogoji za napredovanje po stopnjah

Program usposabljanja predvideva napredovanje iz posameznega strokovnega naziva v naziv. Kandidati, ki uspešno opravijo tečaj za trenerja tenisa B, se lahko prijavijo na tečaj za trenerja tenisa A. 

Pogoji za dokončanje programa usposabljanja in navedba naziva

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 90% prisotnost na predavanjih in vajah. Kandidat mora opraviti naslednje izpitne obveznosti:

 

 1. Praktični izpit – izvedba teniškega treninga s cilji,
 2. Izpolniti delovni zvezek,
 3. Izdelati seminarsko nalogo,
 4. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti,
 5. Teoretični izpit.

 

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega ponavljanja preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih.

 

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv TRENER TENISA B.

Licenciranje

Trener tenisa B je strokovni naziv. Poleg strokovnega naziva mora trener vsako leto pridobiti veljavno licenco. Licenco za tekoče leto dobi kandidat na seminarjih, konferencah, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS ali katera druga domača ali mednarodna trenerska organizacija.

Financiranje

Usposabljanje financirajo kandidati sami oziroma njihova društva.