Tečaj za trenerje tenisa D

TRENER TENISA B  (STROKOVNI DELAVEC 1, 1. STOPNJA)

 

SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

1. IME PROGRAMA

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa. V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za naziv: TRENER TENISA D.

 

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE

Temeljni cilji so usposobiti strokovne delavce na področju tenisa za pedagoško delo s posamezniki in skupinami na začetni ravni; delo otroci v teniški šoli in vrtcu, delo z mladimi in starejšimi začetniki in naprednejšimi igralci-kami. Temeljne kompetence trenerja tenisa D so delovanje na področju treniranja, tekmovanj, organizacije in vzgoje otrok in mladih igralcev-k (U6-U11) ter začetnikov in naprednješih igralcev-k vseh starosti (ITN10-8). Na posameznem področju delovanja trener načrtuje, organizira, izvaja in nadzira trening. Trener je sposoben izvajati temeljne učne in trenažne veščine na čim bolj enostaven način, tako da upošteva temeljne tehnične principe, učne metode in postopke, taktične strategije ob uporabi ustreznih učnih pripomočkov in rekvizitov. Proces je v celoti prilagojen sposobnostim, starosti, interesom in ciljem učencev.

 

Program zagotavlja naslednje specifične kompetence:

 • Trener je sposoben oblikovati načrt za učno uro, ki je zasnovana na strokovnih temeljih ter vključuje cilje in vsebine učne ure ter potrebne rekvizite,
 • Trener je sposoben organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit razvoj temeljnih teniških veščin igralcev-k,
 • Trener je sposoben izvesti učno uro tako, da upošteva temeljna načela pedagogike v športu, poučevanja, taktike in tehnike tenisa,
 • Trener je sposoben učinkovito nadzorovati učne učinke igralcev-k.

 

3. OBSEG USPOSABLJANJA

Obseg usposabljanja je 90 ur – 6 KT.

 

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa ima skupna predavanja pri splošnih predmetih, in sicer, za sorodne športne panoge (pr. namizni tenis, badminton, squash).

 

5. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno vključevanje programa je predvideno v okviru programov, ki jih izvaja mednarodna teniška zveza, evropska teniška zveza in programi, ki se izvajajo v drugih državah (Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina).

 

6. NOSILEC PROGRAMA USPOSABLJANJA

Nosilec programa usposabljanja je Teniška zveza Slovenije.

 

7. PREDLAGATELJ IN SESTAVLJAVEC PROGRAMA

Predlagatelj programa usposabljanje je Trenerska organizacija TZS. Program usposabljanja je sestavil dr. Aleš Filipčič, ki je tudi vodja programa usposabljanja.

 

8. IZVAJALEC PROGRAMA USPOSABLJANJA VODJA IN NOSILCI PREDMETOV

Izvajalec programa usposabljanja je Trenerska organizacija TZS. Vodja usposabljanja je dr. Aleš Filipčič, predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport, mednarodni tutor in izvajalec mednarodnih programov usposabljanj. Nosilci predmetov so:

 

Nosilec predmeta in naziv

Predmet

Število ur

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Splošne vsebine

1

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Taktika tenisa

9

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Tehnika tenisa

9

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Poučevanje tenisa

52

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Osnove pedagogike in didaktike v športu

6

Dr. Tanja Kajtna, dipl.psih.

Osnove razvoje psihologije in psihologije v športu

7

Aleš Šporn, prof.šp.vzg.

Poučevanje tenisa – izpit

6

 

9. OSTALI IZVAJALCI PROGRAMA USPOSABLJANA

Ostali izvajalci programa usposabljanja so za področje, ki ga imajo opredeljenega v študijskem programu, tudi Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta v Mariboru in Kopru. Program usposabljanja mora biti enak s programom nacionalne panožne športne zveze, ki ga je predhodno potrdil Strokovni svet RS za šport. Udeleženci teh usposabljanj so lahko izključno študenti omenjenih visokošolskih in univerzitetnih programov.

 

10. MNENJE OKS, ZŠZ IN FŠ O PROGRAMU

Izvajalec programa je pridobil mnenja OKS, ZŠZ in FŠ. Pri oblikovanju programa je sestavljavec upošteval veljavna Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (19.11.2013), Framework of tennis coaching qualifications - curriculum building (2007) in strategije tujih teniških zvez pri razvoju usposabljanj teniških trenerjev.

 

11. PREDVIDENI OBSEG VPISA

Tečaj bo izveden, če se bo na program prijavilo od 25 do 30 kandidatov.

 

12. UPORABA APLIKACIJE E-ŠPORT

Pri organizaciji, izvedbi in administriranju programa usposabljanja se uporablja aplikacija E-šport.

Predmetnik

1. ŠTEVILO PREDMETOV

Urnik, razporeditev ur v predavalnici in igrišču ter dnevna obremenitev kandidata.

 

 DAN 1 (7 ur)

Predavalnica: 7 ur   Teniško igrišče: 0 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

14.00-14.45

Splošne vsebine

Uvod v tečaj za trenerje tenisa D (predstavitev programa, urnika, predavateljev, kandidatov, izpitnih obveznosti, pravil obnašanja)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

14.45-16.15

Poučevanje tenisa

Tenis kot odprta igra (vrste športnih iger, pomen odprte zanke, vpliv odprte zanke na poučevanje)

Predavalnica

45’

 

A.Filipčič

16.30-18.45

Osn. pedag. in didakt. v športu

Osnove učenja tenisa (definicija pedagogike in didaktike v športu, dejavniki učenja, vloga trenerja tenisa, pomen, vrste in stili komunikacije)

Predavalnica

135’

 

A.Filipčič

19.00-19.45

Osn. pedag. in didakt. v športu

Metode poučevanja tenisa (metodični pristopi in metode, tradicionalni in sodobni pristop k poučevanju tenisa, model poučevanja tenisa)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

20.00-20.45

Taktika tenisa

Temeljne igralne situacije in taktične namere (odnos taktike in tehnike v tenisu, temeljne igralne situacije in taktične namere pri mini, midi maxi tenisu)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

 

 

 

 

 

 

  

DAN 2 (12 ur)

Predavalnica: 6 ur   Teniško igrišče: 6 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Taktika tenis

Razvoj taktične odločitve pri mladih teniških igralcih (kriteriji odločanja, vpliv rasti in razvoja)

Igrišče

90’

A.Filipčič

10.30-13.30

Poučevanje tenisa

Metodika poučevanja igre na osnovni črti – prvi koraki (metodični postopek, taktična namera, analiza tehnike, deli udarca, vaje za razvoj udarcev)

Igrišče

180’

A.Filipčič

15.00-16.30

Tehnika tenisa

Osnove teniške tehnike (vrste udarcev, deli, načini gibanj, pomen ravnotežja, ritma, timing)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

16.45-18.15

Tehnika tenisa

Teniški udarci in gibanja – F, B, S

Predavalnica

90’

A.Filipčič

18.30-20.00

Osn. pedag. in didakt. v športu

Model poučevanja teniških udarcev in gibanj (glavna in stranske poti, DVD – Tennis Canada Progression)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

 

DAN 3 (10 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 8 ur

 

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Taktika tenisa

Temeljne igralne situacije in taktične namere pri mini in midi in maxi tenisu

Predavalnica

90’

A.Filipčič

10.30-11.15

Poučevanje tenisa

Demonstracija treninga (4.koraki: analiza: taktična namera, razvoj tehnike, igra, tekmovanje)

Igrišče

45’

A.Filipčič

11.15-14.30

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 1 (struktura treninga in časovna razporeditev)

Igrišče

180’

A.Filipčič

16.00-16.45

Poučevanje tenisa

Temeljne sposobnosti za učenje tenisa (percepcija prostora in leta žoge)

Igrišče

45’

A.Filipčič

17.00-18.30

Tehnika tenisa

Teniški udarci in gibanja – V, SM, R

Igrišče

90’

A.Filipčič

 

DAN 4 (11 ur)

Predavalnica: 5 ur   Teniško igrišče: 6 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.45

Poučevanje tenisa

Metodika poučevanje in razvoja servisa in reterna – prvi koraki (metodični postopek, taktična namera, kriteriji ocene tehnike, deli udarca, analiza tehnike, vaje za razvoj udarcev)

Igrišče

135’

A.Filipčič

11.00-13.30

Poučevanje tenisa

Organizacijske oblike in poučevanje tenisa (pomen in vrste organizacijskih oblik, igralne-neigralne, individualne-skupinske, vadbe, ukazovanja, delo s prijateljem, samokontrola, delo po postajah...)

Igrišče

135’

A.Filipčič

15.00-16.30

Taktika tenisa

Osnove taktike igre dvojic (ideja igre dvojic, temeljne postavitve, odgovornosti in gibanja)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

16.45-18.15

Poučevanje tenisa

Razvoj gibanih sposobnosti (pomen, vrste motoričnih sposobnosti, DVD – DTB Coordination)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

18.30-19.15

Poučevanje tenisa

Določanje tekmovalnih in trenažnih ciljev za mlade igralce (kako načrtujemo, cilji, deli in sestava treninga)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

 

   

DAN 5 (10 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 8 ur

 

 

 

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Komunikacija in poučevanje tenisa (komunikacijske sposobnosti pri poučevanju tenisa, vrste komunikacije)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

10.30-12.00

Poučevanje tenisa

Metodika poučevanje in razvoja voleja in smeša – prvi koraki (metodični postopek, taktična namera, kriteriji ocene tehnike, deli udarca, analiza tehnike, vaje za razvoj udarcev)

Igrišče

90’

A.Filipčič

12.15-14.30

Tehnika tenisa

Analiza in razvoj tehnike (težave pri učenju in razvoj udarcev; kaj in kako opazovati / prepoznati problem; percepcija, gibanje, mehanika udarca; ideja razvoja tehnike, analiza; kontrola,hitrost; ravnotežja, ritem, timing; metode razvoja, situacijske – PAS, podajanje, kinestetične, oponašanje)

Igrišče

135’

A.Filipčič

16.00-18.15

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 2 (samokontrola)

Igrišče

135’

A.Filipčič

 

DAN 6 (10 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 8 ur

 

 

 

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Psihološki vidik dela z mladimi (definicja razvojne psihologije in psihologije športa, psihološke sposobnosti in značilnosti pomembne pri poučevanju tenisa)

Predavalnica

90’

T.Kajtna

10.30-13.00

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 3 (postavljanje vprašanj in povratne informacije)

Igrišče

135’

A.Filipčič

14.30-16.45

Poučevanje tenisa

Določanje tekmovalnih in trenažnih ciljev za mlade igralce

Igrišče

135’

A.Filipčič

17.00-18.30

Poučevanje tenisa

Teniške igre (teniške igre za razvoj sposobnosti, ogrevanje, umiritev; teniška gibanja za razvoj sposobnosti, podpora učenju...)

Igrišče

90’

T.Berendijaš

 

DAN 7 (9 ur)

Predavalnica: 4 ure   Teniško igrišče: 5 ur

 

 

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Psihološki trening mladih teniških igralcev

Igrišče

90’

A.Filipčič

10.15-12.30

Poučevanje tenisa

Organizacija dela v skupini (načini podajanja žog, prilagajanje različnim učencem, pogojem in ciljem: igrišče, žoge, vsebina, pravila..., vloga kooperativnih, kombiniranih, tekmovalnih vaj pri poučevanju tenisa)

Igrišče

90’

A.Filipčič

12.45-13.30

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Vloga komunikacije pri poučevanju (3 kanali za prenos informacij, veščina postavljanja vprašanj)

Igrišče

45’

A.Filipčič

15.00-16.30

Poučevanje tenisa

Poučevanje odraslih (razlike, komunikacija, pripomočki, cilji, organizacija, FTT Adult tennis programs)

Predavalnica

90’

A.Šporn

16.45-18.15

Poučevanje tenisa

Rast in razvoj mladih igralcev

Predavalnica

90’

A.Filipčič

 

DAN 8 (9 ur)

Predavalnica: 5 ur   Teniško igrišče: 4 ure

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Poučevanje tenisa

Reševanje neprimernega obnašanja mladih igralcev

Predavalnica

90’

T.Berendijaš

10.15-11.45

Poučevanje tenisa

Odnosi s starši

Predavalnica

90’

A.Filipčič

12.00-12.45

Poučevanje tenisa

Organizacija tekmovanj za najmlajše (štetje, vrste tekmovanj, organizacija, razdelitev nalog; delavnica z uporabo spletnih virov; Play and Stay)

Predavalnica

45’

A.Šporn

14.30-17.30

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 4 (analiza, določitev problema in izbira vaje za razvoj)

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 9 (6 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 4 ure

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Poučevanje tenisa

Organizacija tekmovanj za najmlajše (organizacija tekmovanja za kandidate)

Igrišče

90’

A.Šporn

10.30-13.30

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 5 (določitev igralne situacije in taktične odločitve)

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 10 (6 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 4 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-09.15

Test igralnih sposobnosti

2 igralni situaciji

Igrišče

45’

A.Šporn

10.00-12.30

Poučevanje tenisa – izpit

20’, 1 mini,midi, maxi igrišče, taktična namera, tehnični cilj, 1-2 igralca

Igrišče

90'

A.Šporn

13.00-14.30

Poučevanje tenisa – izpit

30 vprašanj zaprtega in odprtega tipa

Predavalnica

90’

T.Berendijaš

 

2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA

Pri predmetih je predvidena vertikalna nadgradnja. Vertikalno se program navezuje na višji program, horizontalno pa na programe stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS, domače in mednarodne teniške organizacije.

 

3. ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA

 1. Filipčič A.: Tenis – Organizacijske oblike, FŠ, 2000,
 2. Filipčič A, T. Filipčič.: Tenis – Učenje, Ljubljana, FŠ, 2003,
 3. Filipčič, A.: Tenis – Treniranje, Ljubljana, FŠ, 2010,
 4. Filipčič, A., Čoh, M., Završki, S.: Teniška motorika – dvd, Ljubljana, FŠ, 2007,
 5. Filipčič, A.: Predavanja za trenerje tenisa D, Ljubljana, 2015,
 6. ITF: ITF Priročnik za teniške trenerje, Ljubljana, TZS, 2010.

Pogoji za vpis

Kandidat mora biti star 18 let, imeti ustrezno teniško predznanje in najmanj končano 3 letno poklicno šolo. Pred tečajem mora opraviti začetno preverjanje teoretičnega znanja.

Pogoji za napredovanje po stopnjah

Program usposabljanja predvideva napredovanje iz posameznega strokovnega naziva v naziv. Kandidati, ki uspešno opravijo tečaj za trenerja tenisa D, se lahko prijavijo na tečaj za trenerja tenisa C. 

Pogoji za dokončanje programa usposabljanja in navedba naziva

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 90% prisotnost na predavanjih in vajah. Kandidat mora opraviti naslednje izpitne obveznosti:

 

 1. Praktični izpit je sestavljen iz:
  -  teniškega treninga,
  -  demonstracije udarcev,
 1. Izpolniti delovni zvezek,
 2. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti,
 3. Teoretični izpit.

 

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih.

 

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv TRENER TENISA D.

 

Kandidati z usposobljenostjo TRENER TENISA D, lahko lahko izvajajo treniranje samo pod nadzorom višje usposobljenih teniških trenerjev (C, B, A) ali oseb z univerzitetno izobrazbo športne smeri. 

Licenciranje

Trener tenisa D je strokovni naziv. Poleg strokovnega naziva mora trener vsako leto pridobiti veljavno licenco. Licenco za tekoče leto dobi kandidat na seminarjih, konferencah, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS ali katera druga domača ali mednarodna trenerska organizacija.

Financiranje

Usposabljanje financirajo kandidati sami oziroma njihova društva.