Predmetnik

1. ŠTEVILO PREDMETOV

Urnik, razporeditev ur v predavalnici in igrišču ter dnevna obremenitev kandidata.

 

 DAN 1 (7 ur)

Predavalnica: 7 ur   Teniško igrišče: 0 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

14.00-14.45

Splošne vsebine

Uvod v tečaj za trenerje tenisa D (predstavitev programa, urnika, predavateljev, kandidatov, izpitnih obveznosti, pravil obnašanja)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

14.45-16.15

Poučevanje tenisa

Tenis kot odprta igra (vrste športnih iger, pomen odprte zanke, vpliv odprte zanke na poučevanje)

Predavalnica

45’

 

A.Filipčič

16.30-18.45

Osn. pedag. in didakt. v športu

Osnove učenja tenisa (definicija pedagogike in didaktike v športu, dejavniki učenja, vloga trenerja tenisa, pomen, vrste in stili komunikacije)

Predavalnica

135’

 

A.Filipčič

19.00-19.45

Osn. pedag. in didakt. v športu

Metode poučevanja tenisa (metodični pristopi in metode, tradicionalni in sodobni pristop k poučevanju tenisa, model poučevanja tenisa)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

20.00-20.45

Taktika tenisa

Temeljne igralne situacije in taktične namere (odnos taktike in tehnike v tenisu, temeljne igralne situacije in taktične namere pri mini, midi maxi tenisu)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

 

 

 

 

 

 

  

DAN 2 (12 ur)

Predavalnica: 6 ur   Teniško igrišče: 6 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Taktika tenis

Razvoj taktične odločitve pri mladih teniških igralcih (kriteriji odločanja, vpliv rasti in razvoja)

Igrišče

90’

A.Filipčič

10.30-13.30

Poučevanje tenisa

Metodika poučevanja igre na osnovni črti – prvi koraki (metodični postopek, taktična namera, analiza tehnike, deli udarca, vaje za razvoj udarcev)

Igrišče

180’

A.Filipčič

15.00-16.30

Tehnika tenisa

Osnove teniške tehnike (vrste udarcev, deli, načini gibanj, pomen ravnotežja, ritma, timing)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

16.45-18.15

Tehnika tenisa

Teniški udarci in gibanja – F, B, S

Predavalnica

90’

A.Filipčič

18.30-20.00

Osn. pedag. in didakt. v športu

Model poučevanja teniških udarcev in gibanj (glavna in stranske poti, DVD – Tennis Canada Progression)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

 

DAN 3 (10 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 8 ur

 

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Taktika tenisa

Temeljne igralne situacije in taktične namere pri mini in midi in maxi tenisu

Predavalnica

90’

A.Filipčič

10.30-11.15

Poučevanje tenisa

Demonstracija treninga (4.koraki: analiza: taktična namera, razvoj tehnike, igra, tekmovanje)

Igrišče

45’

A.Filipčič

11.15-14.30

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 1 (struktura treninga in časovna razporeditev)

Igrišče

180’

A.Filipčič

16.00-16.45

Poučevanje tenisa

Temeljne sposobnosti za učenje tenisa (percepcija prostora in leta žoge)

Igrišče

45’

A.Filipčič

17.00-18.30

Tehnika tenisa

Teniški udarci in gibanja – V, SM, R

Igrišče

90’

A.Filipčič

 

DAN 4 (11 ur)

Predavalnica: 5 ur   Teniško igrišče: 6 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.45

Poučevanje tenisa

Metodika poučevanje in razvoja servisa in reterna – prvi koraki (metodični postopek, taktična namera, kriteriji ocene tehnike, deli udarca, analiza tehnike, vaje za razvoj udarcev)

Igrišče

135’

A.Filipčič

11.00-13.30

Poučevanje tenisa

Organizacijske oblike in poučevanje tenisa (pomen in vrste organizacijskih oblik, igralne-neigralne, individualne-skupinske, vadbe, ukazovanja, delo s prijateljem, samokontrola, delo po postajah...)

Igrišče

135’

A.Filipčič

15.00-16.30

Taktika tenisa

Osnove taktike igre dvojic (ideja igre dvojic, temeljne postavitve, odgovornosti in gibanja)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

16.45-18.15

Poučevanje tenisa

Razvoj gibanih sposobnosti (pomen, vrste motoričnih sposobnosti, DVD – DTB Coordination)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

18.30-19.15

Poučevanje tenisa

Določanje tekmovalnih in trenažnih ciljev za mlade igralce (kako načrtujemo, cilji, deli in sestava treninga)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

 

   

DAN 5 (10 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 8 ur

 

 

 

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Komunikacija in poučevanje tenisa (komunikacijske sposobnosti pri poučevanju tenisa, vrste komunikacije)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

10.30-12.00

Poučevanje tenisa

Metodika poučevanje in razvoja voleja in smeša – prvi koraki (metodični postopek, taktična namera, kriteriji ocene tehnike, deli udarca, analiza tehnike, vaje za razvoj udarcev)

Igrišče

90’

A.Filipčič

12.15-14.30

Tehnika tenisa

Analiza in razvoj tehnike (težave pri učenju in razvoj udarcev; kaj in kako opazovati / prepoznati problem; percepcija, gibanje, mehanika udarca; ideja razvoja tehnike, analiza; kontrola,hitrost; ravnotežja, ritem, timing; metode razvoja, situacijske – PAS, podajanje, kinestetične, oponašanje)

Igrišče

135’

A.Filipčič

16.00-18.15

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 2 (samokontrola)

Igrišče

135’

A.Filipčič

 

DAN 6 (10 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 8 ur

 

 

 

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Psihološki vidik dela z mladimi (definicja razvojne psihologije in psihologije športa, psihološke sposobnosti in značilnosti pomembne pri poučevanju tenisa)

Predavalnica

90’

T.Kajtna

10.30-13.00

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 3 (postavljanje vprašanj in povratne informacije)

Igrišče

135’

A.Filipčič

14.30-16.45

Poučevanje tenisa

Določanje tekmovalnih in trenažnih ciljev za mlade igralce

Igrišče

135’

A.Filipčič

17.00-18.30

Poučevanje tenisa

Teniške igre (teniške igre za razvoj sposobnosti, ogrevanje, umiritev; teniška gibanja za razvoj sposobnosti, podpora učenju...)

Igrišče

90’

T.Berendijaš

 

DAN 7 (9 ur)

Predavalnica: 4 ure   Teniško igrišče: 5 ur

 

 

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Psihološki trening mladih teniških igralcev

Igrišče

90’

A.Filipčič

10.15-12.30

Poučevanje tenisa

Organizacija dela v skupini (načini podajanja žog, prilagajanje različnim učencem, pogojem in ciljem: igrišče, žoge, vsebina, pravila..., vloga kooperativnih, kombiniranih, tekmovalnih vaj pri poučevanju tenisa)

Igrišče

90’

A.Filipčič

12.45-13.30

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Vloga komunikacije pri poučevanju (3 kanali za prenos informacij, veščina postavljanja vprašanj)

Igrišče

45’

A.Filipčič

15.00-16.30

Poučevanje tenisa

Poučevanje odraslih (razlike, komunikacija, pripomočki, cilji, organizacija, FTT Adult tennis programs)

Predavalnica

90’

A.Šporn

16.45-18.15

Poučevanje tenisa

Rast in razvoj mladih igralcev

Predavalnica

90’

A.Filipčič

 

DAN 8 (9 ur)

Predavalnica: 5 ur   Teniško igrišče: 4 ure

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Poučevanje tenisa

Reševanje neprimernega obnašanja mladih igralcev

Predavalnica

90’

T.Berendijaš

10.15-11.45

Poučevanje tenisa

Odnosi s starši

Predavalnica

90’

A.Filipčič

12.00-12.45

Poučevanje tenisa

Organizacija tekmovanj za najmlajše (štetje, vrste tekmovanj, organizacija, razdelitev nalog; delavnica z uporabo spletnih virov; Play and Stay)

Predavalnica

45’

A.Šporn

14.30-17.30

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 4 (analiza, določitev problema in izbira vaje za razvoj)

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 9 (6 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 4 ure

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Poučevanje tenisa

Organizacija tekmovanj za najmlajše (organizacija tekmovanja za kandidate)

Igrišče

90’

A.Šporn

10.30-13.30

Poučevanje tenisa

Organizacija treninga – delo z igralci 5 (določitev igralne situacije in taktične odločitve)

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 10 (6 ur)

Predavalnica: 2 uri   Teniško igrišče: 4 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-09.15

Test igralnih sposobnosti

2 igralni situaciji

Igrišče

45’

A.Šporn

10.00-12.30

Poučevanje tenisa – izpit

20’, 1 mini,midi, maxi igrišče, taktična namera, tehnični cilj, 1-2 igralca

Igrišče

90'

A.Šporn

13.00-14.30

Poučevanje tenisa – izpit

30 vprašanj zaprtega in odprtega tipa

Predavalnica

90’

T.Berendijaš

 

2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA

Pri predmetih je predvidena vertikalna nadgradnja. Vertikalno se program navezuje na višji program, horizontalno pa na programe stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS, domače in mednarodne teniške organizacije.

 

3. ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA

 1. Filipčič A.: Tenis – Organizacijske oblike, FŠ, 2000,
 2. Filipčič A, T. Filipčič.: Tenis – Učenje, Ljubljana, FŠ, 2003,
 3. Filipčič, A.: Tenis – Treniranje, Ljubljana, FŠ, 2010,
 4. Filipčič, A., Čoh, M., Završki, S.: Teniška motorika – dvd, Ljubljana, FŠ, 2007,
 5. Filipčič, A.: Predavanja za trenerje tenisa D, Ljubljana, 2015,
 6. ITF: ITF Priročnik za teniške trenerje, Ljubljana, TZS, 2010.

Pogoji za vpis

Kandidat mora biti star 18 let, imeti ustrezno teniško predznanje in najmanj končano 3 letno poklicno šolo. Pred tečajem mora opraviti začetno preverjanje teoretičnega znanja.

Pogoji za napredovanje po stopnjah

Program usposabljanja predvideva napredovanje iz posameznega strokovnega naziva v naziv. Kandidati, ki uspešno opravijo tečaj za trenerja tenisa D, se lahko prijavijo na tečaj za trenerja tenisa C. 

Pogoji za dokončanje programa usposabljanja in navedba naziva

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 90% prisotnost na predavanjih in vajah. Kandidat mora opraviti naslednje izpitne obveznosti:

 

 1. Praktični izpit je sestavljen iz:
  -  teniškega treninga,
  -  demonstracije udarcev,
 1. Izpolniti delovni zvezek,
 2. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti,
 3. Teoretični izpit.

 

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih.

 

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv TRENER TENISA D.

 

Kandidati z usposobljenostjo TRENER TENISA D, lahko lahko izvajajo treniranje samo pod nadzorom višje usposobljenih teniških trenerjev (C, B, A) ali oseb z univerzitetno izobrazbo športne smeri. 

Licenciranje

Trener tenisa D je strokovni naziv. Poleg strokovnega naziva mora trener vsako leto pridobiti veljavno licenco. Licenco za tekoče leto dobi kandidat na seminarjih, konferencah, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS ali katera druga domača ali mednarodna trenerska organizacija.

Financiranje

Usposabljanje financirajo kandidati sami oziroma njihova društva.