Pogodba

02. 06. 2015

Glede na to, da slovenski tenis trenutno najbolj vznemirja pogodba, katere podpis, je prvi pogoj za koriščenje »bonitet« iz Programa mladih teniških reprezentanc Teniške zveze Slovenije, si oglejmo kaj o pogodbi piše slovenska Wikipedija: »Pogodba je pravniški izraz za sporazum med dvema ali več strankami glede medsebojnih obveznosti. Običajno so pogodbe narejene v pisni obliki, redkeje pa tudi le v ustni. Pogodba je pravniški izraz za pisni ali ustni sporazum zaključen s soglasnim izražanjem volje dveh ali več oseb oziroma pravnih subjektov. Velja z dnem podpisa pogodbenikov oz. drugim dogovorjenim terminom. Stranki morata imeti potrebne zmožnosti za sklenitev pogodbe, pogodba pa ne sme biti nepomembna, nedoločena, nemogoča ali nezakonita, sklenjena v zmoti, prevari ali pod vplivom sile oziroma grožnje. Če je ponudba priskrbljena zakonito, lahko vsak ustni dogovor med dvema strankama osnuje zakonito pogodbo. Praktična omejitev pa je, da imajo na splošno le stranke s pisnim dogovorom tudi materialne dokaze (pisno pogodbo), s katerimi lahko dokazujejo dejanske pogoje, izrečene ali določene v času izdelave pogodbe v primeru spora ali neizpolnjevanja pogodbenih členov ene ali druge stranke."

Moram zapisati, da ko sem se odločil napisati kolumno o »pogodbi PMR«, nisem pričakoval, da že sama pravna definicija pogodbe, na tako jasen način pokaže vse značilnosti famozne »pogodbe PMR«.

Naj že takoj na začetku opozorim, da na vprašanje, kaj je sploh povod za zaostrovanje pogodbenih obveznosti TZS do mladih teniških igralcev in igralk, ne vem odgovora. Samo domnevam lahko, da gre za egotrip odgovornih na TZS, ki bi na vsak način radi pokazali, da delajo v dobro slovenskega tenisa, ali pa gre mogoče za odvračanje pozornosti od resnih in realnih problemov (pr. dolg zveze, pomankanje sredstev...). Očitno pa tem istim ni jasno, da ljudje z delovanjem teniških zvez niso nikoli zadovoljni (tudi z francosko ali angleško ne). In da zveza najbolje deluje takrat, ko nosilci niso izpostavljeni, ampak samo opravljajo svoje poslanstvo, za svoje člane, torej klube, igralce, igralke, veterane, rekreativce, sodnike in trenerje.

Sedaj pa gremo po vrsti. Že prvi del pravne definicije pogodbe, pokaže, da gre za soglasen sporazum dveh ali več oseb. Glede na to, da igralci-ke, njihovi zakonite zastopniki, še manj pa klubi in trenerji niso sodelovali pri pripravi »pogodbe PMR«, kaže, da dogovor ni bil sporazumen, pač enostranski. Drugi del definicije pa govori o načinu sklenitve pogodbe, kjer pa gre dejansko za vsaj tri značilnosti. »Pogodba PMR« je nepomembna, sklenjena nezakonito in v zmoti ter pod vplivom sile ali grožnje.

Da je »pogodba PMR« nepomembna sem spoznal, ko se bil del pogajanj pri podpisu pogodbe enega od naših igralcev s tujimi mendžerskimi agencijami, ki svoj denar služijo tako, da vlagajo v mlade nadarjene igralce in igralke, v primeru njihovega uspeha v profesionalnem tenisu, pa dobijo vložen denar nekajkrat povrnjen. Pogovori so potekali s tremi agencijami (Octagon, IMG, Ugo Columbini) in slednji, ki je bil takrat zastopnik Del Potra, sedaj pa Andy Murraya, mi je prijateljsko razložil, da se pogodba podpisuje do 18. leta, torej do polnoletnosti igralca. Potem ima agencija »predpisno« pravico, da z igralcem podpiše »pravo« profesionalno pogodbo. Torej, zaključek je, da se nobena pogodba ne more avtomatično nadaljevati, ko oseba postane polnoletna. Torej povezava na prihodnje nastope v DC in FC ni možna.

Specializirani pravniki za to področje izpostavljajo še en vidik takšnih pogodb, in sicer: "V kolikor gre za obremenitev (v tem primeru finančno) mladoletnih otrok, je potrebno kot prilogo k pogodbi pridobiti tudi soglasje Centra za socialno delo". Skrbniki igralcev-k s podpisom "pogodbe PMR" ,namreč ob polnoletnosti otroka, le tega že zadolžijo za določen znesek. Tri igralke, ki so na podlagi sklepa Strokovnega sveta TZS v letu 2015 prejele pomoć TZS v višini 4.000 EUR, so na podlagi podpisa svojih skrbnikov v tem trenutku že zadolžene za najmanj omenjeni znesek. V primeru koriščenja povabil ali nastopov na evropskih prvenstvih pa bo ta znesek še naraščal.  

Da je pogodba sklenjena nezakonito in v zmoti, pa je zapisano že v uvodnih določbah, kjer je zapisano: »Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da Teniška zveza Slovenije (v nadaljevanju TZS) vsako leto nameni določen del denarnih sredstev za razvoj, testiranja, meritve, treninge, potovanja, spremstva in koordinacijo dela za kandidate TZS v okviru Programa mladih teniških reprezentanc TZS.«Dejstvo je, da TZS za omenjene aktivnosti ne nameni nič denarja, oziroma nič lastnega (sponzorskega ali na trgu pridobljenega denarja). Gre za strogo namenska sredstva, ki jih TZS pridobi na razpisih ministrstva in fundacije. Torej gre za naš, davkoplačevalski denar, ki ga TZS na osnovi programa in kriterijev samo porabi za določene projekte. Kot je splošno znano se obseg sredstev za tenis mladih (torej razvoj) stalno zmanjšuje.

Da se pri podpisu »pogodbe PMR« na igralce, igralke ter njihove skrbnike vrši pritisk, pa se dogaja vsaj v dveh primerih. Prvič, če želi igralec, igralka ali trener spremljevalec koristiti gostoljubje na mednarodnem turnirju (Tennis Europe ali ITF) mora podpisati pogodbo. In drugič, če želi igralec-ka dobiti povabilo za mednarodni turnir v Sloveniji, mora najprej podpisati pogodbo. To pomeni, da je povabilo postalo tržno blago, ki ga TZS na kartici posameznega igralca tudi finančno ovrednoti. Torej po novem TZS prodaja in zaračunava »wild card« domačim igralcem in igralkam po nekakšnem ceniku TZS. Kar je ne samo absurdno, pač pa tudi nezakonito. Če kdo ne verjame, naj preveri v pisarni Tennis Europe ali ITF.

Poleg tega pa je izvedba domačih in mednarodnih tekmovanj (Tennis Europe, ITF) v domeni teniških klubov, ki za organizacijo teh tekmovanj TZS plačajo kotizacijo. Torej se TZS finančno napaja iz dveh virov, kotizacij klubov za organizacijo mednarodnih turnirjev v Sloveniji in nezakonito prodajo povabil. V kaj torej vlaga TZS? Enako velja tudi za štipendije OKS, ki jih financira OKS in zato ne morejo biti del pogodbenih obveznosti v »pogodbi PMR«, saj jih TZS ne izplačuje iz lastnih sredstev, pač pa jih financira OKS.

Toliko o »pogodbi PMR« z vidika pravnega vidika, sedaj pa na pogodbo poglejmo še s stvarne plati. Kdo in v kolikšni meri skrbi in financira razvoj naših mladih igralcev in igralk? Seveda so to, v veliki, celo preveliki meri starši, ki nosijo glavno breme stroškov treningov in tekmovanj. Že zelo hiter in enostaven izračun stroškov treningov in tekmovanj pokaže, da razvoj teniškega igralca ali igralke od 6. do 20. leta v Sloveniji stane približno 120.000 EUR ali več, odvisno pač od načina dela (individualno, skupinsko), kraja in teniškega kluba, kjer se izvaja program, števila ter oddaljenosti mednarodnih tekmovanj. In kot sem zapisal, večji del tega krijejo starši, v določenih in redkih primerih tudi deloma klubi, trenerji ali pokrovitelji. In koliko vloži TZS v razvoj mladih igralcev in igralk. V letu 2014 je bil vložek 80.000 EUR, pri tem je potrebno izločiti namenski znesek v višini 18.000 EUR za delovanje enega kapetana v okviru projekta OKS, s katerim TZS ni imela nobenih stroškov. Torej za približno 30 igralcev in igralk je bilo porabljenih dobrih 60.000 EUR, kar pomeni malo več kot 2.000 EUR na reprezentanta na leto.

Mimogrede, glede na to, da so klubi člani TZS in tisti, ki razvijajo igralce in igralke, bi morali biti vključeni kot sopodpisniki pogodbe, kar je tudi bilo vključeno v "stari" pogodbi, ki jo je leta 2013 podpisalo brez vsakršnega zapleta podpisalo 36 kandidatov za reprezentante. Na tem mestu bi izpostavil nenačelnost TZS, ko gre situacije, ko teniški klub ali trener igralcu-ki omogoča cenejše teniške programe, kar je neposredni vložek kluba v razvoj igralca-ke. Kako TZS v tem primeru zaščiti svoje člane, klube? Problem je, da jih ne. Zadnji primer igralke, ki je brez odškodnine prešla iz enega kluba v drugega, potem ko eno leto ni nastopala, kaže, da mora klub takšne primere reševati s civilnimi tožbami. Kar je neprijetna, draga in nezanesljiva metoda za povrnitev vloženih sredstev.

Sicer pa gledano z vidika zdrave pameti, kakšen smisel ima sploh »pogodba PMR« če na koncu TZS igralcem in igralkam doživljensko zaračuna vse storitve. Ali ni nastop na evropskem prvenstvu, za ekipo v Davisovem ali pokalu Federacij največja želja in tudi čast vsakega igralca in igralke. Sedaj pa TZS vzpostavlja neoliberalni model, kjer je vse tržno blago. Zato lahko logiko tudi obrnemo. Igralci-ke, starši, trenerji ter klubi vlagamo v igralce in igralke, zato lahko ta vložek ovrednotimo in mi postavimo ceno za reprezentančni nastop, ki bo odbit za tisti znesek, ki ga je TZS vložila v igralca in igralko, in sicer iz sredstev, ki jih je z marketinškimi aktivnostmi TZS pridobila na trgu. Vendar je jasno, da je takšno razmišljanje nedopustno in ni v skladu z etičnimi načeli, ki na srečo še vedno veljajo v športu, tudi pri mladih. Tukaj gre za vrednote, ki nimajo tržne cene: trdo delo, nepopustljivost, borbenost, iskanje skrajnih meja, odločnost, samozaupanje, pozitiven pristop, psihološka trdnost, tekmovalnost... Na koncu sem prepričan, da je s temi vrednotami možno premagati vse tekmece...

Namesto razvoja zgoraj opisanih vrednot vzgajamo mlade igralce in igralke v tržnike, finančnike in preračunljivce, ter jih zavajamo, da se danes lahko vse kupi. To pa je največja zmota. Tenis je res velik posel, vendar se zmage ne da kupiti. Za noben denar ne!

In kakšen bo učinek famozne »pogodbe PMR«? Vsekakor jo bodo podpisali manj uspešni igralci-ke, ki bodo »kupili« povabila za mednarodna tekmovanja v Sloveniji. Podpisalo jo bo nekaj igralcev-k, ki bodo koristili gostoljubje na mednarodnih turnirjih v tujini. Podpisali jo bodo tisti, ki bodo za vsako ceno želeli nastopiti na evropskem ekipnem ali posamičnem prvenstvu. In to je to.

Za konec pa si odgovorite na nekaj vprašanj.

Ali jo bodo res podpisali najboljši igralci in igralke?
Ali bomo zaradi pogodbe na reprezentančne nastope odhajali v najmočnješih zasedbah?
Ali pogodba res upošteva vložene deleže v razvoj igralca in igralke?
Ali bo pogodba izboljšala medsebojne odnose med igralci in igralkami ter TZS?
Koliko igralcev in igralk bo v prihodnje res potrkalo na vrata DC in FC ekipe, pod kakšnimi pogoji bodo želeli nastopiti ter kakšna bo njihova "tržna" cena v tistem trenutku?

P.s. S tem ko TZS ni prijavila ekipe fantov in deklet na evropsko ekipno prvenstvo do 18 let, smo poleg teniške zveza za marketing, nedvomno postali tudi »banana« teniška zveza.