Tečaj za trenerje tenisa A (3. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Tečaj je namenjen tistim, ki so uspešno zaključili usposabljanje za trenerje tenisa B.

Tečaj za trenerje tenisa A (3. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Program tečaja za trenerje tenisa A (3. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Ime programa: športno treniranje – tenis – 3.stopnja

Naziv, ki ga posameznik pridobi: strokovni delavec 3 – športno treniranje – tenis

Ime in priimek vodje programa. dr. Aleš Filipčič

Izobrazba vodje programa. prof. šp. vzg., doktor kinezioloških znanosti

Cilji programa: Cilj programa športno treniranje - tenis- 3.stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi tenis v vseh njenih pojavnih oblikah in pri tem vodi ter usmerja druge trenerje, vodi športne klube in deluje v okviru programov nacionalne panožne zveze.

Kompetence, ki jih pridobi posameznik z uspešno zaključenim usposabljanjem: Program usposabljanja športno treniranje - tenis- 3.stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge tenis, s ciljem doseganja tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave. Na posameznem področju delovanja strokovni delavec načrtuje, organizira, izvaja in spremlja trening. Strokovni delavec je sposoben poiskati in izvesti strateško kreativno rešitev za konkretne praktične probleme na posameznem področju treniranja; ob upoštevanju metod in orodij primernih za to področje. Strokovni delavec kaže sposobnost prenosa teoretičnih in praktičnih znanj pri reševanju problemov ter uspešno argumentira in zagovarja izbrane rešitve. Strokovni delavec razvija nove veščine ob uporabi svojih znanj in izkušenj, znanstvenih  metod, zamisli, uporabnih rešitev, projektov... ter tako ustvarja nova znanja in procesne rešitve. Sposoben je prepoznati probleme z integracijo svoji znanj in izkušenj ter poiskati rešitve na temelju nepopolnih informacij. Sposoben je izvesti trenežno enoto tako, da upošteva temeljna načela dolgoročnega razvoja in načrtovanja, treniranja tenisa, kondicijkega treninga, teorije in metodike športnega treniranja in managementa v športu z osnovami informatike, Proces športne vadbe je z vidika obremenitve in vsebin v celoti prilagojen sposobnostim, veščinam, izkušnjam, starosti in ciljem športnikov. Strokovni delavec proces športne vadbe dokumentira na način, da lahko spremlja učinke športne vadbe.

Trajanje programa usposabljanja (št. ur): 120

Pogoji za vključitev v program: strokovna usposobljenost druge stopnje, pridobljena po programu usposabljanja za športno treniranje - tenis, tri leta športno pedagoških izkušenj,

Za posameznike, strokovne delavce 2 – športno treniranje tenis, ki so v skladu z Zšpo-1 pridobili naziv vrhunskega športnka v športni panogi tenis, izpolnjevanje pogoja, tri leta športnih izkušenj, ni obvezno.

Pogoji dokončanja

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80 % prisotnost na obveznih in vsaj 80 % prisotnost na posebnih vsebinah.

Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:

 1. Teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin.
 2. Praktični izpit iz posebnih vsebin – skladno z opredelitvijo v predmetniku posebnih vsebin.
 3. Izdelava, izvedba in zagovor letnega načrta treningov in tekmovanj za teniškega igralca

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«.

Kandidat mora usposabljanje zaključiti zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 3 – ŠPORTNO TRENIRANJE – TENIS. 

Predmetnik obveznih vsebin: 7 ur 

Zap.št.

Predmet

Št. ur

Standardi znanj

1

Splošne vsebine

1

Pozna cilje, kompetence, vsebine, izpitne obveznosti, literaturo, nosilce rednega in stalnega usposabljanja.

2

Management v športu

6

Pozna in razume poklicni razvoj trenerja, osnove komunikacija in uporabe sodobnih tehnologij ter osnove marketinga in prodaje produktov ter promocije tenisa.

Skupno število ur:

7

 

Predmetnik posebnih vsebin: 113 ur 

Zap.št.

Predmet

Št. ur

Standardi znanj

Način preverjanja znanja

1

Dolgoročni razvoj in načrtovanje

35

Pozna in razume različne modele dolgoročnega razvoja teniških igralcev.

Sposoben je izdelati letni načrt treniranja in tekmovanj za naprednejšega/vrhunskega teniškega igralca. Pozna osnove selekcije in iskanja talentov.

teoretični

2

Kondicijski trening

40

Pozna osnove kondicijskega treninga kot transformacijskega procesa in temeljna načela kondicijskega treninga.

Sposoben je načrtovati, organizirati in pogojno izvajati kondicijski trening in teniški trening s kondicijskimi cilji na področju razvoja hitrosti, agilnosti, moči, jakosti, gibljivosti in vzdržljivosti.

teoretični

3

Treniranje tenisa

35

Razume športno treniranje kot sistem in proces, vlogo športnika, biološki vidik treniranja, dejavnike in ciklizacij.

Zna organizirati trening tako, da teniški igralec dosega visoke tekmovalne dosežke, ohranjanja zdravje, dobro počutje in vitalnost, oziroma se druži in zabava.

S pomočjo podatkovnih metod spremlja in analizira igralce na tekmovanjih.

Razvija veščine pri naprednejših igralcih v skladu s sodobnimi metodami.

Zna nadzorovati kakovost in obremenitev med treningom teniških igralcev.

Zna spremljati učinke treninga teniških igralcev.

Dnevno uporablja integralni (holističen) pristop v teniškem treniranju.

teoretični in praktični

4

Spremljanje učinkov  teniškega treninga

3

Pozna postopke spremljanja učinkov teniškega treninga.

teoretični in praktični

Skupno število ur:

113

 

 

PROGRAM ZA TRENERJE TENISA A (STROKOVNI DELAVEC 3)

 

 

Predavanja

A Splosne vsebine - UVOD V TEČAJ ZA TRENERJE TENISA A

A Treniranje tenłsa - ANALIZA TENISKE IGRE

A Dolgorocni razvoj in nacrtovanje - DOLGOROCNI RAZVOJ TENISKIH IGRALCEV

A Dolgorocni razvoj in nacrtovanje - NACRTOVANJE IN PERIODIZACIJA TRENIRANJA IN TEKMOVANJ

A Dolgorocni razvoj in nacrtovanje METODOLOGIJA NACRTOVANJA

A Dolgorocni razvoj in nacrtovanje UVOD V NACRTOVANJE SPORTNE VADBE

A Kondicijsko treniranje TRENING MOCl

A Treniranje tenłsa - RAZVOJ VESCIN PRI NAPREDNEJSIH IGRALCIH

A Treniranje tenłsa- SPREMLJANJE IN NADZOR UCINKOV TRENIRANJA

 

 

Videoposnetki

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu

 • Šepetalec žogicam!

  Ocena

  Aleš Filipčič ima kombinacijo strokovnega in osebnega pristopa, ki se izrazita v vrhunskih rezultatih. Priporočam!

  - Anja H.

 • Ko zaradi dreves ne vidiš gozda

  Ocena

  Teniški trenerji pogosto zaradi dreves ne vidimo gozda. Aleš nam je pomagal kako z uporabo biomehanskih principov in analize učinkovitosti udarcev, v nekaj dneh določiti prave cilje ter predstavil zelo uporabne vaje za razvoj tehnike in igre v celoti. Izjemno zanimiva in koristna izkušnja tako za trenerja kot teniškega igralca.

  Max S.

 • Če igra tvoje igralke stagnira

  Ocena

  Ko delaš s teniško igralko že nekaj let, določenih odstopanj ne vidiš več. Zato je zelo koristno, ko ti nekdo na drugačen način predstavi, kako teniški igralki pomagati dvigniti raven igre. Priporočam vsem trenerjem in igralcem, ki stagnirajo v igri.

  Alexander A.

 • Pridobila sem ogromno znanja

  Ocena

  Osebno menim, da je bil tečaj izjemno dobro izpeljan in organiziran. Lahko rečem, da sem pridobila ogromno novega znanja. Na tečaju je bilo zabavno, poučno. Spoznala sem veliko novih prijateljev. Ocena 10/10.

  Anja K.

 • Dobra kombinacija teoretičnih in praktičnih vidikov poučevanja tenisa

  Ocena

  Usposabljanje je bilo zelo strokovno, časovno primerno in učinkovito izpeljano. Dobra kombinacija teoretičnih vaj ter praktičnih vidikov na igrišču. Predavatelj zna odlično približati vsebine udeležencem in voditi interaktivno diskusijo, kar je najpomembnejši vidik za učinkovito prenašanje znanja. Tudi organizacija, komunikacija in dostopnost predavateljev je bila zelo dobra.

  Miha P.

 • Napredek v krakem času

  Ocena

  Preživeli smo zelo intenziven in koristen teden, kjer nam je Aleš na zelo enostaven način predstavil kako v kratkem času izboljšati tehniko vseh udarcev in to tudi prenesti v tekmo.

  Bojan P.

 • Predavanje za starše TK Nova Gorica

  Ocena

  Starši smo pri spremljanju razvoja svojega mladega tenisača pogosto prepuščeni sami sebi. Zato so predavanja za starše teniških igralcev in igralk izjemno poučna in koristna. Utrdijo nekatera tvoja prepričanja in pomagajo spremeniti razmišljanja in delovanja, ki otroku ne koristijo. Pripročam vsem staršem mladih tenisačev.

  Max S.

 • Po 27 letih ponovno navdušen nad usposabljanjem

  Ocena

  Po 27. letih prakse sem se ponovno udeležil usposabljanja. Po vseh teh letih prakse, uspehov, obiskov seminarjev s tujimi predavatelji, sem bil ponovno navdušen, tako kot pred tremi desetletji. Izjemno znanje, srčnost predavatelja, ki kažejo na veliko ljubezen do tenisa in športa na splošno. To so samo nekatere kvalitete, ki predavatelja uvrščajo v sam vrh teniških strokovnjakov s katerimi sem se srečal. Skratka, predavatelj nikakor ne sodi v kategorijo "prodajalcev", ki prodajajo svoje znanje na čas. Predavatelj je bil poklican za ta šport, ki ga tudi živi. To se vidi na vsakem koraku. Želim si, da bi v našem majhnem teniškem prostoru njegovo znanje. izkušnje in energijo bolj cenili in izkoristili.

  Andraž V..

 • Še veliko se moram naučiti

  Ocena

  Tečaj in nasploh vsebine so se mi zdele odlične. Ena stvar, ki bi jo morda izpostavila je to, da je tečaj malce naporen (3 intenzivni dnevi zapored). Morda bi bilo lažje, če bi se tečaj izvedel v petih vikendih. Tako bi morda bilo malo lažje ostati zbran preko celega tečaja. Ampak vseeno ni bilo prehudo in se splačalo potruditi. Pred začetkom tečaja sem mislila, da vem že skoraj vse o tenisu, saj sem bila tekmovalka več let. A ko sem spoznala, kako je poučevanje drugačno od igranja tenisa, sem ugotovila, da se moram še ogromno naučiti. :)

  Maša K.